Shabbat times in Salzburg

Upcoming Shabbat Times (Parsha שבת חוה״מ 27/04/2024)
Shabbat begins: 19:56
Shabbat ends: 21:07